1000Kitap Logosu

Gönderi

Klasik Liberalizmin Yetersizliği. Ona dinlenmesini emreden tan vaktinde işini bırakmakta özgür olup olma­dığını işçiye sorunuz. Yararlanmadığı günlük bir kazancın için­ de yaşamını tüketen genç adama haftada bir kez havayı ve ger­çeğin daha da temiz havasını solumakta özgür olup olmadığını sorunuz. Sanayi şehirlerini dolduran bu solmuş varlıklara, bedenlerinin acısını dindirerek ruhlarını kurtarmada özgür olup ol­ madıklarını sorunuz. Kişisel açgözlülüğün ve bir efendinin aç­ gözlülüğünün sayısız kurbanlarına, daha iyi olmakta özgür olup olmadıklarını ve fiziksel ve ahlaksal onamı onarımı olmayan bir çalış­manın girdabının onları canlı canlı yutup yutmadığını soruruz. Dinlenenlere, ama kuralsız zevklerinin alçaklığında dinLenelere Tanrı tarafından korunmamış ve verilmemiş bir dinlenmede­ki halkın ne hale geldiğini sorunuz. Hayır; baylar, buradaki bi­linç özgürlüğü yalnızca baskının örtüsüdür, altından bir man­toyla zorbalıkların en alçağının omuzlarını örtüyor, bu zorbalık açgözlülükle ve dinsizlikle insanın alınterini sömürüyor. Burada bilinç özgürlüğü birşey olsaydı protestan İngiltere kuşkusuz bu­ nun farkına varırdı; kuşkusuz A.B.D.’nın demokrasisi bundan haberdar edilirdi; ve dünyanın hangi yerinde yedinci gün hakkına daha fazla saygı gösterilmiştir? O halde, bunu bilmeyenler, Tanrı’nın ve insan türünün düşmanlan, ne ad alırlarsa alsınlar bilsinler ki, güçlü ve zayıf, zengin ve yoksul, efendi ve hizmetkârı arasında ezen özgürlük ve özgür kılan yasa vardır. - HENRI LECORDAIRE
4
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.