On yedinci yüzyılda Köprülü ailesinden sadrazamların ve on sekizinci yüzyıl başında III. Ahmed'in yaptığı reformlara rağmen; on sekizinci yüzyılda bölgesel güç olduğunu iddia ederek imparatorluk merkezi olan İstanbul'un kontrolünü reddeden ayânın yükselişiyle, padişahın kontrolünün giderek zayıfladığı iyice açığa çıkmıştır.