İthalatı/ihracatı yasak malların ticaretinin artması, Osmanlı tüccar sermayesinin kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulundu. Artık fiyatlar devlet tarafından kontrol edilemiyor, sınırların dışındaki dünya pazarı tarafından belirleniyordu. Osmanlı devletinin iltizam usulüne geçmesi, on sekizinci yüzyılda Avrupa pazarı için ticari tarım ürünlerinin üretildiği ticari emlakın, çiftliklerin dağılmasına sebep oldu.