212 syf.
Dünyayı takip mesafesini Müslümanca ayarlamak zordur .. Özellikle modern zamanlarda yaşayan bizler için bu mesafeyi korumak gittikçe daha da zorlaşıyor gibi gözüküyor .. Tam bu arafta kaldığımız sorular ve sorunlar ile mücadele ederken , klas duruşuyla yolumuzu aydınlatan, Ufuk olan ,yol açan alimleri dinlemek , yazarları ve sanatçıları görmek insana umut veriyor yeniden diriltiyor ..

Bu yolda olanlardan biri de değerli sanatçı,ezgileriyle marşlarıyla büyüdüğümüz ,hala sanatın icrasında ,kalemi yüreği kuvvetli üstat Abdülbaki Kömür .

İslam’da sanatı , tevhid ve tenzihin korunmasıyla gayet icra edilebilecek zeminde yansıtan bu güzel kara kalem çalışması ustası, Şair Abdülbaki Kömür, kendinden sonra gelecek olanlara da bu eseriyle yürekten konuşuyor .

İslam’ı sanatla anlatımın yüksek beceri gerektirdiği bu çağda , harika bir yol izlemiş ve yol açmış bir üstadın kaleminden dökülenlere kulak vermeli derim ..