Çocukluktan başlayarak güzelliğin kadının âsâsı olduğu öğretilen zihin kendini vücuda göre biçimlendirir ve altın kafesinin içinde gezinip dururken zindanını süslemekten başka bir şey düşünmez.

Mary Wollstonecraft
Celal Üster
Sayfa 150 - Can Yayınları, 2015 Ocak