Adı geçen dergiler aynı zamanda Türkçülüğün hafızasını da teşkil etmektedir.
Çalışmanın sonunda ek olarak verilen düğün, doğum ve ölüm ilânları Türkçülüğün
hafızasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ilânlar hem Türkçüler arasında
haberleşmeyi, hem de ortak sevinç ve üzüntüler oluşturarak dayanışma ruhu
oluşturmayı amaçlamaktadır. Çıktığı haber verilen veya tanıtımı yapılan dergilerin
ilânları Türkçülerin işbirliği yaptığı kişi veya kuruluşları gösteren önemli bir veri olma
özelliği göstermektedir. Yine çalışmanın sonuna eklenen hem dergi, hem de yazar
bazında hazırlanan fihrist, konu ve içerik çeşitliliği içermesi bakımından bu meseleler
hakkında çalışanlar için kılavuz olacaktır