Peki, Atatürk Komünizme neden düşmandı? Nejdet Sançar’a göre, Atatürk’ün Komünizme “düşman” olmasının en büyük sebebi Türk milliyetçisi olmasıydı. Komünistler Kurtuluş Savaşı’nı kendi emellerine “alet” edemedikten ve Atatürk’ü yenemeyeceklerini anladıktan sonra onu Marksist olarak gösterme çabası içine girmişlerdi. Oysa Atatürk Komünistler için “sebükmağaz” tabirini kullanıyordu.
Neydi bu “sebükmağaz”? Aslında bu kelime Atsız’ın dergilerinde daha evvel açıklanmıştı. Orkun (1962-1964)’da yazıldığına göre, “akılsız ve beyinsiz” anlamına gelen bu eski kelimeyi Komünizm’den bahsederken kullanan Atatürk’ün söylemek istediği Komünizme inananların “beyinsiz” olduklarıydı. Türkçülerin Atatürk’e bakışlarındaki olumlu hava, onunla ilişkili başka şeylerde de kendini gösterecekti