Nihat Sami Banarlı Bey'in ifadesiyle, "Türk Milletinin dünya tarihi ve dünya coğrafyası üzerinde kurduğu en büyük eser olan
Osmanlı Devleti'ne" karşı bu düşmanlık evlatlarına nereden sirayet etti.