Genellikle babanın dediği oluyor. Bu ataerkil sistemde genç nesil, fikirlerini söylemekten çekiniyor. Ekonomik sıkıntılarını, sistemin bozukluğunu dile getiremiyor, Kralı asla eleştiremiyor. Çünkü eski nesil Kral'a ve geleneklerine çok bağlı. Gençler de zorunlu olarak bunlara rıza gösterip, eski neslin fikirleriyle yaşıyorlar.