.. Hayat, birçok boyutta yaşanmıştır. Hayat birçok bakış açısıyla yaşanmıştır. Birçok kişinin oturduğu yuvarlak masadaki bir an, birçok farklı bakış açısını içerir. Bu zamanlarda, zaman sadece ilerlemekle kalmaz, yanlara doğru hareket eder, sonsuz bakış açılarına uyum sağlayabilmek için genişleyebilir ve tüm bu bakış açılarını toplarsanız, tek bir an içinde sonsuzluğa yakın bir şeye sahip olabilirsiniz. Ya da onun gibi bir şey.
Trent Dalton
Sayfa 117 - Salon Yayınları