Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına sebep olan iç sebepler arasında devlet yönetimi ve toplum yapısının bozulması, ordudaki bozulma, pozitif bilimlerden uzaklaşılması, ilmiye sınıfının yozlaşması, sosyal ve ekonomik yapının Sanayi Devrimi gibi çağdaş gelişmelere ayak uyduramaması başta gelmektedir.