Bizim Yöneticilerle Olan İhtilafimız, çözülmesi mümkün fer'i bir ihtilaf değildir. Biz Ancak İslam'ın temeli hakkında, ALLAH'tan Başka İlah olmadığına ve Muhammed (Aleyhisselatu vesselamın) ALLAH'ın Resulu Olduğuna şahidlik etmek hakkında konuşuyoruz. Bu yöneticiler, kafirlerle dost olmaları, beşeri kanunlarla hükmetmeleri, mülhid birleşmiş milletler'in kanunlarını onaylamaları ve bunlarla hükmetmeleri sebebiyle bu şehadeti temelinden yıkmışlardir. Şer'i Olarak, uzun zaman önce onların yönetimlerinin hükmü kalmamıştır ve bu yönetimin altında kalmak mümkün değildir.
Usame Bin Ladin
Sayfa 77 - KÜRESELKİTAP