Anyang'dan elde edilen buluntuların önemli bir özelliği, aralannda çok sayıda "kehanet kemikleri"nin çıkmasıdır. Bunlar, o eski toplumun kahin rahiplerinin gelecek hakkında, "yağmur yağacak mı?" ve "barbarlar saldıracak mı?" türünden çeşitli ivedi sorulara yanıt almak umuduyla başvurdukları kemikler ya da bazen kaplumbağa kabuklarıdır. Kahinler, tannların kayrası (lütfu) işaretleri yorum-lama yeteneklerini geliştirme çabası gösteren çalışkan profesyoneller olarak, bazen kemikler üzerine hem soruları hem de yanıtlarını yazmışlardır. Bunu da, çağdaş Çin ideografik yazısının doğrudan atası olan bir yazı biçimiyle yapmışlardır. Öyle ki, günümüzün bilginleri, bu yazıları ilk bulunduğu zaman bile okumakta hiçbir büyük güçlükle karşılaşmamışlardır.
William H. McNeill
İmge Kitabevi - 17. Baskı