Can-em begir-o sohbet-e can-em be-behş
Kez can şekib hest-oz canan şekib nist

“Al bu canı, yeter ki bağışla cananın sohbetini
Çün can buna dayanır amma canansız olunmaz”

https://youtu.be/eYaERHCMDXM