Ben acı çeken ruhların çağrısını
dinleyen Tanrı’ya inanırım ve hepimizi cennetin
gözü önünde kardeş yapan Kitap’a inanırım.