96 syf.
·1 günde·Beğendi·7/10
Zen okumaktan ziyade yaşanan bir olgudur.
Dilimizde az sayıda çeviri kitapla ne olduğunu anlamaya çalıştığım bir öğreti.
Kitabın çevirisi güzel, sıkmıyor, kavramlar anlaşılıyor.
Zaten de anlatıcı da batılı olduğu için biraz daha basitleştirerek kavramları bizim anlayacağımız şekle getirmiş.
Bu esnada anlam kayması oluyor mu? Bilemiyorum.
Zen pratiği hakkında temel bilgileri veren hızlı okunabilecek bir kitap.