80’lerin egemen söyleminde emek ve sömürü kavramları gözden düşmekle kalmadı, tümüyle bir yananlamdan, bir çağrışımdan, bir ideolojik yükten ibaret kaldı; yok edilmek ya da bir an önce unutulmak istenen solculuğu, onunla özdeşleştirilen bir bönlüğü ya da iktidarı simgeler oldu.