"Şu dünyayı adam akıllı görmeden,
Dünyanın ne olduğunu adam akıllı anlamadan
Buradan gidecek olduktan sonra
Ne diye buraya geldik sanki?
Yaşadığımızın farkına varmayacak olduktan sonra,
Ne diye yaşıyoruz?"

Değirmen / Sabahattin Ali