' Göz neye bakıyorsa ona benzemeli.. Bir ruh kendisi güzelleşmeden Güzel'i göremez. Kendinde Güzel'i görmüyorsan kendisi güzel olması gereken heykaltraş gibi yap. Karanlık ve pürüzlü yerleri cilala, parlat. Ta ki Erdem' in ilahi parlaklığı yansıyabilsin sende. '