Osmanlı Devleti, Orta Çağ ve Modern zamanlarda üç tek tanrılı dini birden (İslâm/Hristiyanlık ve Yahudilik) resmen tanıyan ve etnik ve dinsel alt gruplarıyla birlikte uyumlu bir şekilde bir arada yaşamalarını güvence altına alan tek siyasi organizasyondur.