Sessizliğin yontularak açılan bir yerinde
bir yer bulmuştu kendine: sessizce oturdu
incitmek istemedi oturduğu koltuğu bile
Mehmet Sümer
Sayfa 11 - Hece Yayınları