1520 yılında babası Doğu'nun fatihi, Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından 26 yaşında olgun bir şehzade olarak tahta çıkan Sultan Süleyman'ın 46 yıl süren saltanatı, Osmanlı tarihinde Hicri X. asra damgasını vuran bir devir olarak unutulmayacak bir yer edinmiş görünmektedir. Yarım asra yaklaşan saltanatı sırasında Sultan Süleyman âdeta "zamanın son hükümdarı" telakki edilerek "devlet-i ebed-müddet" anlayışını sonuçlandıran bir lider, müceddid, ebedi saadete kapıları aralayacak olan "Mehdi" gibi telakki edilmiştir.