Sultan Selim, 1470'te babası II. Bayazid'in sancakbeyi olarak bulunduğu Amasya'da doğmuştu ve annesi Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun'du. İyi bir tahsil hayatı geçirdikten sonra, türlü siyasi manevraların yaşandığı bir dönemde 1487'de Trabzon'a sancakbeyi olarak tayin edilmiş, burada iken sınır boylarındaki gelişmeleri, özellikle Gürcü prensliklerinin ve Osmanlı Devleti için büyük bir siyasi-dini mesele oluşturacak olan Şah İsmail'in faaliyetlerini dikkatle takip etmiştir. Hatta İspir ve Bayburt'u zapt edip Erzurum'a kadar olan yerlerin emniyetini sağlama yanında 1507'de Şah İsmail'in Dulkadiroğulları'na karşı yaptığı seferin ardından Erzincan'a yürüyerek şehre girmiş, buradaki muhafızları bertaraf ettikten sonra geri çekilmişti. Buna karşılık Şah İsmail 10.000 kişilik yeni bir kuvveti Erzincan'a yollayınca bunları Erzincan civarında karşılayarak tamamen dağıtmıştır. bu faaliyetleri ona özellikle askeri zümreler arasında büyük bir şöhret kazandırmıştır.