1000Kitap Logosu
Resim
"Türkler asil millettir! Başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayacak, hayatını sürdürecek asalak bir millet değildir! Biz boyun eğen bir millet asla olmadık!"
2
Beğeni