Bütün ilgi adıma karşıdır.
Adım sevi­lir, adım övülür, adım alkışlanır.
Sen yalnızlığın bu türlüsünü bilmezsin.
Çepçevre bir ilgi çemberi ile sarıldığı anda kişinin aslında nasıI bir yalnızlık kuyusuna düştüğünü göremezsin.
Ün yapışık kardeş gibidir.
Kurtulamazsın, kaçamazsın ondan.
Kendi hayatını yaşayamazsın.
Ümit Yaşar Oğuzcan
Sayfa 157 - SaHİBİNİ ARAYAN MEKTUPLAR 21