148 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Yazarın özellikle üzerinde durduğu üst modernlik terimi kitapta ilerledikçe postmodernliğin bi seviye daha üstüne çıkılmış hali olarak hissettirdi kendini bana. Özellikle simülasyon üzerinden ilerlediği kısımda simüle edilme üzerine kurgulanmış ve ciddi işleyen bir sistem, kimlik hareketlerinin de ötesinde bir dönem olarak şu anın resmini anımsattı ve postmodern değil de bir tık üstü olan üst modern tabiri kullanmış gibi geldi. Konuyla ilgili terminolojik bilgim ve araştırmalarım kısıtlı olduğundan yalnızca çağrışımlarından yola çıkarak diyebilirim ki yabancılaşmanın artık çok üst seviyelere çıktığı, simüle edilmekle kalınmayıp simüle yaşamlar yaratma çabasına girişildiği teknolojik bir dönem var kitapta. Bu bahsedilen yaşadığımız çağ olsa da bana sık sık aslında ülkemizin bu seviyeye fazlasıyla özenmesine rağmen hala ulaşmadığı ve batının geçtiği seviyeleri geçmekle meşgul olup hala bir önceki aşamalarda büyük oranda zaman harcadığı hissini yaşattı. Bu bahsedilen seviyeye bir övgü değil, ülkemiz halinin bu seviyeden öncesi için yoğun vakit harcamasının çözüm için daha geç dönüt alabileceği yönünde bir kaygıdır. Bu yüzden sıklıkla kendi toplumumuzdan çıkıp bu sorunları bir Avrupalı gözüyle görmeye çalıştım çünkü o boyuttan bakınca daha ciddi ve dikkate değer geldi bizde henüz had safhada yaşanmadığını düşünmemden kaynaklı. Evrenselleşmenin getirdiği siliklik ve şiddet üzerine ilerlediği için ne kadar batı gözüyle yazılsa da kaçınılmaz son olarak dünyanın her yerinde görülmeye başlanan tespitler içerdiğinin de altını çizmem gerekir tabii. Bu nokta örneklerini yüzeysel ve batıcı bulduğumu da belirtmeliyim özellikle müslüman teröristler konusunda. Çıkarımım ise bilhassa bu örnekte yazarın günümüzü analiz etmesinin kaçınılmaz sonucu olarak günümüz algısıyla yüzeysel ilerlediği yönünde. Buna peşin hükümlülük de diyebilirim. Lakin çok iyi bir güncel analiz ve dolayısıyla her sayfası akıcı olan bir yapıt. Çıkarımlar sağlam ve bilimsel tabanlı. Şahsen ben başından sonuna kadar büyük oranda tatmin oldum ve özellikle sonlarında kitabın uzatıldığını değil ana fikri vermeye ve daha anlaşılır halde son kez aktarılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Sosyoloji ilgililerine kesinlikle tavsiye ederim, güncel ve aktif dünya üzerine kafa yoranlar için ise ufuk açıcı olabileceğine inanıyorum.. iyi okumalar