"sığır-tanrı Lahar ve tahıl-tanrıca Aşanan'ı tanrılara yiyecek ve giyecek sağlamaları amacıyla yaratı, Mitosta bunların yeryüzünde yarattıkları bolluk anlatılır; ne var ki şarap içip sarhoş olan bu iki tanrı, tartışmaya kavgaya başlayarak görevlerini unuturlar; öyleki tanrılar gereksinimleri olan şeyleri elde edemez olurlar. İnsan, işte bu duruma bir çare bulmak için yaratılır."