Hayâlperest misiniz? Bütün başarıları hayâllerinizde gerçekleştiriyor gerçek hayatta on mislini rahatlıkla elde edebileceğiniz
bilgileri edinemiyor ve bu zavallı duruma mı düşüyorsunuz? Yoksa başka şeyler mi var?

Ah evet, elbette başka şeyler vardır. Bir takım geçim sorunları, aile içi problemler şunlar bunlar. Ama ben baş sebeblerden
birini başka bir şeyde görüyorum ve onlara da şu şekilde anlatmaya çalıştım.

-Hayâlperest olmayın. Ayağınız yer tutmaz, sallanırsınız. Fakat hayâliniz geniş olsun. Geniş düşünün. Büyük düşünün. Size
gösterilen hedefleri zihninizle aşın.