Ahmet Hamdi Tanpınar insanlar hakkında bizleri uyarıyor: "Hayat bana şu hakikati öğretti: İnsanoğlu insanoğlunun cehennemidir. Bizi öldürecek belki yüzlerce hastalık, yüzlerce vaziyet var fakat insanın yerini hiçbiri alamaz."