... gönül yüceliği ve soyluluğuyla değil de parayla elde edilen dostluklar, satın alınan ama sahip olunmayan dostluklardır.