Neden bu kadar kar, bu kadar yıl, bu kadar yağış
Bu kadar uzaklardan nedir bu kadar gelen
...

Belki bir söz yığını, yıllar var konuşulmamış