Kaldı ki Schooelcher, 1498'de Portekizlilerin Kongo kıyılarına çıktıkları zaman, orada güçlü bir devlet, zengin bir toplum bulduklarını ve ambaslı devlet ricalinin ipek ve kadife elbiseler giydiklerini kaydetmese bile, en azından o dönemde Afrika'nın kendine has bir hukuk devleti kavramı geliştirmiş olduğunu biliyor ve emperyalizmin yükseliş dönemini yaşayan Avrupa uygarlığının, yeryüzünde kurulmuş tek uygarlık olmadığını ve nihayet, Avrupa uygarlığının gelmiş geçmiş uygarlıkların en hoşgörülüsü olmadığını hatırında tutuyordu herhalde.