“Aşk, bir ilahî nurdur. Ekseriyetle genç bakışların tesadüfünden ve çarpışmasından doğan bir akımdır ki, kalplere düşer ve düştüğü yeri yakar.”