Içeriğinden yola çıkıldığında yoruma muhtaç Kutsal Kitap metnini, egemenlik iddiası daha da yoruma muhtaç bir çizgiye taşır. Metin, Homeros gibi bize birkaç saatliğine kendi gerçekliğimizi unutturmaktan çok bu gerçekliği boyunduruk altına almak ister.
Erich Auerbach
Sayfa 27 - Ithaki yay.