1000Kitap Logosu

Gönderi

F.A
Gündelik Hayatın Keşfi-1'i inceledi.
332 syf.
·
15 günde
·
8/10 puan
Michel De Carteau 1925 'te Chambery'de doğdu. Çizgi-dışı bir bilim adamıdır. Felsefe, klasik edebiyat, tarih ve ilahiyat okuduktan sonra 1950'de Cizvitlere katıldı. İlk dönemde özellikle Rönesans'tan Klasikçağ'a kadar mistik metinler üzerinde çalıştı. Çalışmalarında antropolojinin, dilbilimin ve psikanalizin yöntemlerini kullandı. Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde dersler verdi, ortak çalışmalar yürüttü. Araştırma alanları çok çeşitli olsa da temelde iktidar aygıtları karşısında sıradan insanın geliştirdiği açık ya da örtük savunma strateji ve taktikleri üzerinde durdu. Gündelik hayatın keşfi” adlı eserinde gündelik hayatın üretim ve tüketim boyutu üzerinde durmuştur. Certeau gündelik yaşamı strateji ve taktik kavramları ile çözümlemeye çalışmaktadır. Strateji, güçler arasındaki ilişkilerin ancak bir istek ya da erk öznesinin yalıtılabilir olduğu anda gerçekleştirebileceği oyun ya da hesaplaşmadır. Strateji, bir mülkiyet olarak çerçevesi çizilebilecek bir mekanın varlığını önkabul olarak benimser. Bu mekan, hedeflerden ya da tehditlerden (mü§teriler ya da rakipler, düşmanlar, kent etrafındaki taşra bölgesi) oluşan dışardakiler kümesiyle kurmuş olduğu ilişkileri yönlendirebileceği bir üstür. Metis: taktik: Stratejilere kıyasla bir mülkiyetin var olmamasıyla nitelenen hesaplı eyleme taktik adını veriyorum. Taktik mekan olarak sadece ötekinin mekanını kullanır. Bu nedenle yabancı bir gücün yasalarıyla düzenlenmiş haliyle kendisine dayatılan alanda oyununu kurmak zorundadır. Kısacası kurnazlıktır. Sonuç olarak taktik, zayıfın sanatıdır. "Ötekileşme"yi Dayatılana karşı geliştirilen bir mekanizma olarak görür. “Çizgidışılığı kültür üretmeyenlerin kültürel bir etkinliği olarak görür. Hukuk'un en güçlülerin zaman zaman yerlerini değiştirerek, kimisini meşrulaştırırken kimini hukuk dışına iten bir kültür modeli olduğunu söyler. Gündelik hayatın keşfi, gündelik rutinlerimizin felsefi temellere oturtmaya çalışan bir antropolojik ve sosyolojik çalışma olarak görülebilir. Akademik metin olduğundan yer yer sosyal bilimler temeli gerektiren metinlerle bezeli olsa da her düzeyden okurun alabileceği bir şeylerin olduğu çok önemli bir kitap.
Gündelik Hayatın Keşfi-1
OKUYACAKLARIMA EKLE
6
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.