Gök ve yer, bu ikisi insanın aleyhine hareket etti mi insanoğluna, sebepler yoluyla kurtulmak yoktur. meğer, Allah'tan bir inayet ola!