1000Kitap Logosu
Uğur De Molinari
Bekaretin "El Değmemiş" Tarihi'yi inceledi.
414 syf.
·
10/10 puan
Çok yerinde tespitlerle, detaylarda toplumdan topluma farklılık gösterse de ana hatlarıyla aynı toplumsal reflekslerin olduğu cinsellik ve bekaret konuları üzerinde çoğu ezbere yaşam şeklini ve bilgi biçimlerini altüst eden harika bir eser. Ezber bozan ve yıkıcılık özelliği yüksek kitaplar üst bir bilincin oluşması için olmazsa olmazlardır bence. Ahlak kuralları diye kabul edilegelen kavram, davranış ve reflekslerin aslında sadece bir bakış açısından başka bir şey olmadığı, herhangi bir mistik ve gerçek bilgi niteliği taşımadığını önümüze seriyor. Bu yüzden ciddi bir kesim tarafından reddedilir bu tarz eserler. Genelde bu reddeden sınıf egemen zümredir. Çünkü sistematize edilmiş ahlaksal normlar, toplumun kontrol edilebilmesi, propaganda ve üretim-tüketim organizasyonu içerisinde vazgeçilmez kaidelerdir. Ve bekaret konusu da tam da bu noktada ahlaksal paradoksun özünü oluşturur. Bu kavram hem propaganda hem toplum kontrolü açısından işe yarar en önemli argümandır egemen sınıf açısından baktığımız zaman. Dolayısıyla bekaretin kutsanması, İsa'nın annesi Meryem'i yarı tanrıça ilan edecek kadar ciddi bir önem arzetmektedir egemen sınıf açısından. Çünkü meryem = bekaret demektir. ve kutsaldır. mesajı ile toplumsal kontrol ve propaganda yolu güvence altına alınmış olmaktaydı. Ne zaman ki protestanlık ortaya çıktı katolik kilisesinin bu kozu yerle bir oldu. Ancak yerine yine bekaret kutsayan farklı tabular getirildi. Birini yıkarken diğeri oluşturuyordu. Çünkü egemen sınıfa belli bir zemin gerekiyordu. Toplumdan topluma farklılık gösterse de ana hatlarıyla aynı neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkaran bekaret konusu özellikle cinsiyetler arası eşitsizlikten beslenen fikir ve odaklarca üstelenen bir konudur. Kadın mücadelesinin toplumsal eşitlik mücadelesinde salt kendi cinsleriyle yürüyemeyeceğinin bir ön mesajıdır toplumun belli kesimlerindeki bekaret takıntısı. Kitap da tam da bu noktada (her yönlü) doğru tahliller geliştirmiştir. Kitabın kapağına değinmeden geçemeyeceğim. Oldukça vurucu bir mesaj içeren bir kapak tasarımıyla zaten içeriğinde yıkıcılığın sesini duyuyor okuyucuya. Çok değerli bir eser toplumsal mücadeleler noktasında. Mutlaka okuyun derim.
Bekaretin "El Değmemiş" Tarihi
Okuyacaklarıma Ekle
35
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.