“...beğendiğiniz (veya size helâl olan)
kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık
yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da
sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin...” (K.Nisâ
3).