Madem şu mevcûdat, hak söyleyen sâdık kelimeleri, şu hâdisât-ı kâinat, doğru söyleyen nâtık âyetleri olan Cenâb-ı Hak vaad etmiş, elbette yapacaktır. Bir Mahkeme-i Kübrâ açacaktır, bir saâdet-i uzmâ verecektir.

Risale-i Nur-Haşir Risalesi/72