Gericilikle mücadelede tek rehber bilimdir, halk oylaması sonuçları değil, zira çoğunluk her zaman gerçeği bulmaz. Bulsaydı, Galile yanılmış olurdu, Avusturyalıların %95'i Nazilere hoş geldin demezdi. 1938'de kölelik ve onu izleyen ayrımcılık Amerika'da bu kadar uzun yaşamazdı.
Celal Şengör
Sayfa 197 - İnkılap