180 syf.
·4 günde·Beğendi·8/10
Herkese merhaba dedikten sonra bir seyahatname ile karşınızdayım Gerçekte bu ana kadar hiçbir seyahat kitabını başlamış olsam da bitirememiştim, Seyyah Nosilof'un seyahatnamesi bu anlamda bir ilki oluşturdu. Tabi aslen eser saray mütercimlerinden Ahmet Nermi tarafından 2.Abdülhamit için Ruşça'dan tercüme edilmiş. Bu yüzden tabi ki zor bir dili var. Yine de anlaşılır. Oldukça kısa olduğu için de az bir sürede kitabı bitirmeniz mümkün.

Eserin başında bize Merv tarihi üzerine kısa bir not iliştirilmiş ki bu, Merv'in tarihini bilmeyen Seyyah Nosilof'un kafamızı soru işaretleriyle doldurmasından önce iyi olmuş.

Çinlilerin Mulu; Ahamenitlerin Marguş veya Margiana, Yunanlıların Antichia veya Aleksandra, Maniheistlerin Mrg, Sasanilerin Margu , İslâmî kaynakların Merv مرو .. dedikleri , dünya tarihinin kadim kentlerinden biri.

Ahamenitler, Büyük İskender, Selevkoslar, Partlar, Sasaniler, Müslümanlar; Emeviler, Abbasiler, Saffariler, Büveyhîler ve Selçuklular..Moğol İstilası, Timurlular, Özbekler, Safeviler ..

19.yüzyılın sonlarında Merv'i gezen Edmond , şehrin Büyük İskender tarafından kurulduğunu söylemektedir.

Kadim kent..

Gerçekten oldukça güzel hazırlanmış, ilgi çekici bir seyahatname.

Size iyi okumalar dilerim:))

Merv Sultan Sencer'e başkentlik yapmıştır. Büyük küçük herkesin derdine derman aradığı bir yerdi. Horasan'ın en münbit ve en güzel topraklarına sahipti. Emniyet ve huzur kuşunun yuvası ..

Cuveynî