Bismarck'ın İtalya'ya bir sempatisi ve daha önemlisi güveni yoktu. Bir müttefik olarak İtalyanların yeteneklerine güvenmiyordu. Ona göre, İtalyanların "havai bir karakteri" ve "çocukça egoizmleri" vardı. "İtalyan dış politikasının karmaşık ve arrogan karakteri, dostlarını kolaylıkla sıkıntıya sokabilir" diyor ve şunları söylüyordu: " İtalya'dan bir şey elde etmek için arkasından koşmaya değmez. Menfaatleri olduğu müddetçe sözlerini tutarlar."