Dünyayı genişletenler kendi vatanlarının coğrafyacısı olan o huzurlu bilginler değil, bilinmeyen okyanusları geçerek yeni bir Hindistan'da yol açan maceracılar olmuştur: Çağdaş ruhun derinliklerini idrak etmiş olanlar, psikologlar ve bilim insanları değil ölçüsüz yazarlar, sınırları aşan ozanlar olmuştur.