-Siz Dostoyevski değilsiniz, -dedi Korovyev'in kafasını karıştırdığı kadın yurttaş.
-Kim bilebilir ki bunu, kim bilebilir, -diye yanıt verdi beriki.
-Dostoyevski öldü, -dedi kadın yurttaş, ama pek de emin değil gibiydi.
-Prostesto ediyorum! -diye haykırdı hararetle Behemot. -Dostoyevski ölümsüzdür!
Mihail Bulgakov
Sayfa 450 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları