Eğitim konusunda da Smith, o sırada İskoçya'da geçerli olan ve öğretmenler ile profesörlerin maaşlarının sınıftaki memnuniyete göre belirlendiği uygulamayı önermiştir. Bu düzen bozulduğunda, Oxford'daki zengin okullarda olduğu gibi gevşeklik başlar.