303 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Albert Comus'un Yabancı eserinden sonra okuduğum ikinci eser Veba'dır. Can yayınlarından okuduğum bu eserin çevirisi maalesef çok kötüydü.
Roman,Cezayir'in Oran şehrinde geçiyor.Veba salgınıyla 200 binlik bir şehrin aylarca karantina altındaki mücadelesi anlatıyor. Gerçek hayatta böyle bir olay olmamıştır. Peki öyleyse neden Cezayir'in Oran şehri?
1830 yıllarda Fransa tarafından işgal edilen Cezayir 1950'lilere gelince Cezayir halkı işgale karşı silahlı mücadele başlatır. Bu dönemde Varoluşcu felsefe akımında olan Sartre, Fransanın bu işgaline sert tepki gösterirken Cezayir asıllı olan Albert Camus bu konuda pasif kalıyor. Cezayir'in Oran şehri ve Veba salgını mecazi bir boyutu olabilir. Edebiyat yorumcuların genelinde Oran şehri ve Veba Fransanın Cezayir işgaline bir tepki ve direniş destekleyen bir anlam olabileceği gibi Veba 2.Dünya savaşında Fransayı işgal eden Almanlarıda temsil edebilir.
Romanda vebaya karşı mücadelede farklı karekterlerin ortak gayretini görüyoruz.
1-Doktor Rieux, baş kahraman. Camos, kahramanı "kahramanlaştırmadan" veba teşhisini doktor camiasına ve siyasi idareye ikna etmesi ve tüm bu süreçteki olağanüstü gayreti her insan yapması gereken erdem olarak sunuyor. Ateist bir doktor olarak Camous'un nihilist mizaçtaki karekterlerinden biri olarak erdemini Allah'a değil vicdani ahlaka dayandırıyor.
2-Cottard romanın başında başarısız bir intihar girişiminde bulunuyor. Vebanın Oran şehrine gelmesinden mutlu olan biri. Çünkü geçmişinden kaçtığı bazı gerçekler var ki bu sağlıklı toplumda tekrar cezalandırılacak bir kişi olmaktan korkuyor. Bu süreçte zenginleşiyorda. Kısaca Cottard kaostan istifade eden kişiyi temsil eder.
3-Rambert, gazetecidir.Geçici bir süreliğine Oran'a gelmiştir. Veba salgınıyla karantina altında kalır. Eşi ise Fransa'dadır. Rambert Fransa'ya kaçmak ister,fırsatta bulur ama Doktor Rieux'un yanında kalmayı tercih eder. Rambert, bence Comus'un Cezayir işgali karşısında pasif kalan ruhunun vicdanıdır. Rambert , bahaneler üreten tarafsızlığımızın reddiyesidir.
4-Grand, devlet memuru. Sıradan bir memur değil, kitap yazmaya gayret eden biri. Kahramanlar içinde en duygusalı. Vebaya verdiği mücadele daha çok ruhundaki acıyı susturmak içindi. Geçmişine olan kırgınlığı tarifsizdi.
5-Rahip Paneloux: Camous'un din eleştirisi için seçilmiş zoraki kurban diyelim. Rahip, vebayı halkın günahlarından dolayı olduğunu söylerken, kendini bu gunahtan bağımsız tutar. Veba süresince ruhun evrimleşir ve kendisinide biz denilen zamirin içinde bulunur.
6- Terrou, bu romanın şehidi diyebiliriz. Ne doktor ne de gazeteci gibi ateist değildir. Allah'a inanır. Papaz gibi gunahı kendinden bağımsız görmez.Vebayı kendi içinde bilir. Arınarak aziz olmanın derdindedir.