Bu inanışın farklı türlerini derinlemesine incelemek bu kitabın kapsamını aşsa da, bu aslında göründüğü kadar kabul edilmesi güç bir inanış değildir. Benzer fikirler dünya genelinde bir sürü kültürde ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda bile. Orta ve Gütıey Amerika'da yaşayan, örneğin Kolombiya'nın Amazon bölgesindeki Cubeo topluluğu, Brezilya'daki Kayapo ve Bororo toplulukları ve Meksika’daki çeşitli kırsal topluluklar gibi yerliler arasında, âdet görmek çoğu zaman aym bir kadınla sevişirken kızlığını bozarak kanatması olarak ayıklanmaktadır.
Bu inanışa güre, ay, bir adamdan farklı olarak, kadını yalnızca kısmen açar:
böylece evlenene kadar her ay kadına geri dönmek ve bedenini biraz daha açmak zorundadır. Bu kültürlerde ayın bir kadını yalnızca geçici olarak, bir adamınsa temelli olarak açtığına inanılır.