“1919 sonlarında gelen Eliava, milli hareketin İstanbul’daki gizli örgütüyle ilişkiye geçti, hareketin niteliğini anladı ve örgüt yetkililerine, “Sovyetler Birliği’nin, emperyalizme karşı harekete geçen Temsil Kurulu’na (Heyeti Temsiliye) zaman yitirmeden yardım edeceğini ve Türklerin milli haklarını tümüyle tanıyacağını” bildirdi.”