Kişi var olduğunu algıladığında, kendini çılgınlık halinde yakalayan ve boşuna buna bir isim vermeye çalışan gözleri kamaşmış bir çılgının hissine kapılır. Alışkanlık var olmaya şaşkınlığımızı köpürtür: Oluruz ve bunun üzerinde durmayız, var olanlar sığınağındaki yerimizi doldururuz.