... duygularının kökeninde senin değer yargıların yatıyor!
Duygularını oluşturan veya körükleyen değer yargılarını meydana getiren faktör de, şartlanmaların!